Allmänna affärsvillkor

§ 1 Slutande av avtal/beställningsprocess

På dackdirekten.se finns möjlighet att beställa artiklarna som visas där via ett Internetformulär. Såvida begärda uppgifter lämnas i beställningsprocessen och beställningen skickas in ger kunden Däckdirekten ett bindande bud. Telefon såväl som Internetbeställningen tillkommer härvid samma verksamhet. Med beställningen förklarar kunden bindande att den accepterar dessa allmänna affärsvillkor och avser köpa de beställda artiklarna. Däckdirekten bekräftar ankomsten av kundens beställning genom en bekräftelse av mottagande. Denna bekräftelse av mottagande representerar inget godkännande av beställningen. Avtalet blir effektivt med mottagande av artiklarna genom kundens samtycke, dock senast efter utgången av 14 dagars returfrist.

§ 2 Allmänna leveransvillkor

Beställda varor skickas från Däckdirektens eller leverantörers lager till av kunden angiven leveransadress. Vid faktura eller delbetalning kan leverans endast ske till folkbokföringsadress eller någon av Däckdirektens verkstadspartners. Verkstadskostnad tillkommer och betalas på plats efter utfört arbete om det inte är en certifierad verkstad, där tid bokas på Däckdirektens webbplats och kostnaden samlas på samma faktura som varorna. Det är inte möjligt att ändra leveransadress efter att leveransen påbörjats. Däckdirekten tar allt ekonomiskt ansvar om varan kommer bort eller skadas under leveransen. Det åligger kunden att kontrollera varorna vid mottagandet och inom två dagar göra en korrekt anmälan av eventuella skador. Visuella skador på emballage eller varor skall anmälas direkt till ansvarig transportör eller utlämningsställe vid mottagande av vara. Signerad fraktsedel utan anmärkning av kunden anses vara fullt godkänd leverans. Vid skada får varken gods eller emballage kasseras innan slutförd utredning. Däckdirekten ansvarar inte för leveranssvårigheter beroende på tredje part exempelvis leverantörer, speditionsföretag och liknande. Vissa orter har inte utkörning varje dag vilket kan medföra ökad leveranstid. Under högsäsong (mars, april, maj, oktober & november) kan leveranstiden komma att bli några dagar längre. Den utskrivna leveranstiden avser endast helgfria vardagar. Till orter med postnummer som börjar på 8 eller 9 tillkommer 1-2 arbetsdagar. Leveranstiden anges endast i informationssyfte och är inte bindande för Däckdirekten. För outlöst gods debiteras 500 kr/order plus 250 kr/däck eller fälg och 500 kr/komplett hjul. Lägsta avgiften per outlöst sändning är 1100 kr. Sedvanlig påföljd vid utebliven betalning är inkassoåtgärder med därpå följande kostnader. Vid specialbeställd vara äger Däckdirekten rätt att debitera kostnader för tur/retur till våra grossister, monterings och demonteringskostnader. Faktura på dessa kostnader samt kostnader för inkasso, överlämnas till Kronofogdemyndigheten för sedvanliga inkassoåtgärder. Däckdirekten friskrivs allt ansvar av kunders kvarlämnade däck/fälgar. Om de kvarlämnade däck/fälgarna ej avhämtats som avtalats dock max tre dagar räknas dessa tillfalla verkstaden för avyttring.

§ 3 Allmänna betalningsvillkor

Däckdirekten erbjuder förskottsbetalning i form av faktura, delbetalning, konto, swish samt kortbetalningar i samarbete med Avarda AB. Vid faktura och delbetalning kan kreditupplysning bli aktuellt. Fullständiga betalvillkor visas i kassan och i följande länk, Avardas kreditvillkor samt Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation. I de fall ej lagerförd vara (beställningsvara) förskottsbetalats kan Däckdirekten på grund av slutförsäljning eller prisjusteringar inte garantera leverans eller leverans till uppgivet pris. I detta avseende är kundens beställning ett erbjudande som Däckdirekten först accepterar genom leverans. Under processen för förskottsbetalningen görs ingen reservation av önskad vara. Vid ej möjlig leverans ges kunden nytt erbjudande med ersättningsvara, accepteras ej detta betalas köpsumman tillbaks. Återbetalning sker normalt inom 10 bankdagar, i högsäsong, helg- och semestertider kan det dröja något längre på grund av hög arbetsbelastning och/eller låg bemanning. Samtliga priser gäller med reservation för slutförsäljning och förändrade priser hos leverantörer eller mellanförsäljning av Däckdirektens egna lagerförda varor. Observera att det speciellt i högsäsong säljs stora mängder däck och fälgar och att det som visas på Däckdirektens sida endast är en ögonblicksbild.  För kortbetalning används 3D Secure, en global säkerhetsstandard utvecklad av Visa och Mastercard för internetbetalning. Överföringen krypteras, och pengarna dras först vid godkännande av ordern. Betalningen går via betalväxeln Nets.  All kommunikation mellan butiken och kunds bank sköts av Nets och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Däckdirekten har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan inte registrera eller lagra kundens kortuppgifter.

§ 4 Information om upphävande

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras från och med den 1 april 2005 i Distans- och hemförsäljningslagen. Som konsument ges i Distans- och hemförsäljningslagen rätten att ångra köp. Ångerrätten gäller 14 dagar från att beställd vara mottages. Kunden kan ångra sitt köp och returnera en vara oavsett skäl. Inom ramen för upphävandeförklaringen ombeds kunden att frivilligt meddela skälet till återlämnandet, Däckdirekten kan dock behöva ta in andra upplysningar nödvändiga för en snabb och effektiv bearbetning. Vid åberopande av ångerrätten bekostas returfrakten av kunden. Återbetalning från oss sker senast inom 30 dagar från att Däckdirekten mottagit den returnerade varan. Ett krav för att ångerrätten ska gälla är att levererade varor ska vara oanvända och paketerade i originalemballage. Om någon skada, i samband med retur, provmontering eller testning skett, eller om produkterna skulle komma bort, upphör ångerrätten att gälla. Passningsgaranti för däck och fälg gäller enbart för storlekar godkända för bilmodellen. Observera att Distans- och hemförsäljningslagen ej gäller för varor som specialbeställts för kunds räkning. Däckdirekten förbehåller sig rätten att, i enlighet med konsumentköplagen, ta ut eventuella kostnader i samband med beställning. Typiska sådana kostnader kan utgöras av tur och retur-fraktavgifter till Däckdirektens grossister/till lager, monterings och/eller demonteringskostnader av kompletta hjul, rengöring av varor, transaktionskostnader, hanteringskostnader, administrativa kostnader etc.

För att kund ska kunna göra ångerrätten gällande måste kunden inom ångerfristen meddela Däckdirekten via skrivet media som epost, brev eller kontaktformulär att köp ångras och önskar returnera beställda varor enligt distansköplagen. Upphävandet ska sändas till:

§ 5 Upphävandeföljder i lag

I händelse av ett verksamt upphävande ska ömsesidigt mottagna insatser återlämnas och eventuella nyttor som dragits (t ex räntor) överlämnas. Om den mottagna tjänsten inte återlämnas i sin helhet, i delar eller i ett försämrat skick, krävs kompensation till Däckdirekten motsvarande värdeminskningen. Detta gäller inte överlämnandet av föremål om försämringen av dem endast är resultatet av inspektion – på samma sätt som försämring kunnat upptäckas i butik. Kunden kan undvika förpliktelsen till kompensation genom att inte använda föremålet som om det vore dennes egendom samt att undvika allt som minskar dess värde. Kunden bär kostnaderna för returförsändelsen.

Återtagande av däck med fälg sker utan att Däckdirekten har någon rättslig skyldighet och endast mot betalning av den härmed överenskomna administrationskostnaden på 1120 SEK.

Vårt återtagandeerbjudande inkluderar dock inte transportkostnaderna. Detta innebär att vi kommer att ta ut ett engångsbelopp för transportkostnader vid avtal med konsumenter som återkallar efter att upphävandefristen i lag har löpt ut (från 15 till 30 dagar).

Vid retur använd original transportemballage. Skydda artiklarna mot skador. Däcken ska göras leveransklara i rent tillstånd och buntas ihop två och två. Skydda fram- och baksidan i synnerhet vid kompletta hjul med tillräckligt papp- och paketband. Vid skador på grund av felaktig skötsel eller dåligt emballage vid returförsändelsen förbehåller sig Däckdirekten rätten att göra ersättningsanspråk gällande. Transportföretagen kommer bara att acceptera artiklar med tillräckligt emballage. Om kunden ej följt Däckdirektens rekommendationer gällande emballage eller på något sätt skadat någon av produkterna vid montering eller hantering kommer Däckdirekten inte att bevilja ersättning för den aktuella produkten.

§ 6 Reklamation av inköpt vara

Rätt till reklamation gäller endast då felet är ursprungligt, dvs fabrikationsfel i varan (däck, fälgar, tillbehör) i enlighet med det som är beskrivet i Konsumentköplagen. Om fel i varan upptäcks inom tre månader från inköpsdatumet anses felet som ursprungligt och kunden skall omedelbart, då felet upptäcks, kontakta Däckdirekten via e-post, brev eller kontaktformulär för åtgärd. Vid fortsatt användning anses reklamationsrätten förbrukad. Den yttersta fristen för reklamation från privatpersoner är tre år från mottagandet av varan. Vid samtliga reklamationer sker en produktkontroll. Vid godkänd reklamation ersätts kund med likvärdig produkt samt för eventuella utlägg som returfrakt. Däckdirekten måste alltid konstatera tillverknings eller materialfel innan ny produkt skickas. Däckdirekten ersätter inte kringkostnader som montering, demontering, hyrbil etc. Vid ej godkänd reklamation debiteras kunden frakt och hanteringskostnader.

§ 7 Klagomålsförfarandet:

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Däckdirektens kundtjänst. Vid en eventuell tvist följer Däckdirekten beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Vid tvist om tolkningen utav dessa villkor ska den tolkas enligt svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand utav allmän domstol.
Det går även att lämna klagomål online via en online-portal skapad av EU för att hjälpa missnöjda kunder. För klagomål av varor eller tjänster som kunden köpt från Däckdirekten på nätet, kan ett neutralt tvistlösningscenter hittas på http://ec.europa.eu/consumers/odr för att få en utom-domstolslösning. Klagomål som kommit in via denna länk vidarebefordras till ansvarigt tvistlösningsorgan i Sverige. För mer information, besök EU online-portalen. Däckdirekten är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett organ för konsumentklagomål, men är i allmänhet redo att delta i ett tvistlösningsförfarande innan ett konsumentklagomål. För ytterligare frågor, kontakta Däckdirekten på kontakt@dackdirekten.se.

§ 8 Äganderättsförbehåll

Däckdirekten förbehåller sig äganderätten till samtliga artiklar levererade fram tills alla fordringar mot kunden eller mot den som har mottagit artiklarna är uppfyllda. Detta gäller också för framtida uppkommande fordringar. För hävdande av äganderättsförbehållet är Däckdirekten berättigade att kräva omedelbart överlämnande av artiklarna under uteslutande av varje kvarhållanderätt såvida det inte handlar om rättsligt giltiga fastställda eller obestridda motkrav.

§ 9 Ansvar för fel eller brister på dackdirekten.se

Internetsidorna erbjuds i den utformning som Däckdirekten vid varje enskilt tillfälle valt. Däckdirekten garanterar inte att Internetportalen motsvarar kundens krav och alltid står till förfogande utan tillfälligt avbrott, tidsriktigt, säkert och felfritt. Användandet av Internetportalen sker på kundens egen risk. Däckdirekten tar i synnerhet inte ansvar beträffande resultaten som kan uppnås genom användningen av Internetportalen och för riktigheten i informationen som fås inom ramen för Internetportalen.

Alla produkter i webbshopen finns till försäljning, med reservation för slutförsäljning och prisändring. Vid tryckfel, tekniska problem eller annat förbehåller sig Däckdirekten rätten att annullera inkomna beställningar. Då produktinformationen kommer från leverantörer i huvudsak avsäger Däckdirekten sig ansvaret för denna.

§ 10 Skydd av intellektuell egendom

Texterna, bilderna, ljud, grafik, animationer och video såväl som deras arrangemang på Däckdirektens webbsida är underkastade lagens skydd för upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, spridas, förändras eller göras tillgängligt för tredje man. Några av Däckdirektens webbsidor innehåller dessutom bilder som är underkastade tredje mans upphovsmannarätt. Såvida inget annat anges är alla märkestecken på Däckdirektens webbsidor märkesrättsligt skyddade. Ingen licens för nyttjande av intellektuell egendom upplåtes av Däckdirekten eller tredje man genom dessa webbsidor.

§ 11 informationsskyldigheter

Vid registreringen samtycker kunden till att Däckdirekten behandlar dennes personuppgifter enligt Däckdirektens Integritetspolicy. Upplysningarna som begärs i beställningsprocessen kommer att sparas för kunden. Möjlighet att ändra uppgifterna finns vid beställningen eller under Mina sidor, det åligger kunden att tillse att Däckdirekten har aktuella personuppgifter då aviseringar, leveransinformation, utskick av fakturor mm sker via mail eller sms. Kunden ansvarar för kostnader som uppstår på grund av felaktiga uppgifter från kunden. Efter registreringen erhålls ett lösenord och en beteckning för kundens konto. Säkerställ att lösenordet och kontot inte görs tillgängliga för obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftas att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om kunden tror att obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter åligger det kunden att omedelbart meddela Däckdirekten detta och byta sitt lösenord. Kunden är förpliktigad att omedelbart underrätta Däckdirekten om varje missbruk av dennes lösenord eller konto. Båda avtalsparterna kan när som helst säga upp kundens konto utan angivande av skäl. I dessa fall kommer Däckdirekten att lägga ner eller radera kundens konto och alla lagrade uppgifter. Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckdirektens skriftliga medgivande. Vidare reserverar Däckdirekten rätten att avslöja kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckdirekten rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Kunden godkänner att Däckdirekten genomför den behandling av kundens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.

§ 12 Prissättning

Samtliga priser anges i svenska kronor och inklusive moms om inget annat anges, priset gäller med förbehåll för slutförsäljning och prisjusteringar från leverantörer. Samtliga priser gäller dock med förbehåll för eventuella felskrivningar. Erbjudanden kan ej kombineras. Samtliga lämnade offerter gäller med reservation för slutförsäljning och prisjusteringar hos leverantörer. Offerten skall, om inget annat avtalats, endast ses som en prisindikation om den inte accepteras omedelbart vid offerttillfället.

§ 13 Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Däckdirektens kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Däckdirektens sida, som gör att nämnda avtal/utfästelse ej kan hållas, skall utgöra grund till att Däckdirekten befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

§ 14 Garanti

Alla varor hos Däckdirekten har 1 års garanti (avser fabrikationsfel). Skador uppkomna efter mottagandet av varan, vid exempelvis montering, demontering, körning, ersätts ej. Montering av däck och fälgar skall ske av fackman. Det åligger kunden att kontrollera passformer samt andra detaljer för att undvika skador på fordon och nyinköpta produkter. Garantin på fälgar omfattar endast ursprungliga fel i material, bearbetning eller ytfinish. Detta innebär bl.a. att ytfinishgarantin upphör att gälla om fälgarna tvättas med syrabaserade eller andra aggressiva tvättmedel. Garantin upphör också om fälgarna utsätts för mekanisk åverkan eller tvättas med grova borstar eller utsätts för liknande behandling. Vidare omfattar garantin inte stenskott, påkörningsskador eller islagskador etc.

§ 15 TPMS

För bilar utrustade med TPMS (däcktrycksövervakningssystem) finns möjlighet att leverera hjulen med TPMS sensorer. Leverans av hjul sker då med sensorer aktiverade så att dessa kan kopplas ihop med vald bil. TPMS sensorerna beställs via vår webbshop. Hur sensorerna kopplas till bilen skiftar mellan olika bilmodeller, vanligtvis är systemet självlärande och systemet fångar upp ett nytt hjuls signal efter ungefär 20 minuters färd alternativt aktiveras de nya hjulen via bilens färddator. Vid tillfällen där sensorerna måste aktiveras i bilen krävs speciell utrustning och ett besök hos Däckdirekten eller annan verkstad som har denna utrustning. Inkoppling av TPMS sensorerna till bilens dator ansvarar kunden för, Däckdirekten täcker inga kostnader uppkomna i samband med inprogrammering. Däckdirekten ansvarar ej för problem och felkoder som uppstår till följd av kundens val att välja bort TPMS vid installation.

Villkor för däckförvaring


Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar med eventuella tillbehör), nedan gemensamt kallat ”hjul”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in hjul för förvaring.

Kund: Med Kund avses däckens, fälgarnas och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till däck, fälg och bil samt å andra sidan Däckdirekten. Med kund avses i annat fall den som lämnat in hjulen (dvs. inlämnaren).

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för hjul inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för hjul inlämnade före den 31 december, den 31 maj. Dock maximalt 8 månader.


§ 16 Pris för däckförvaring

Förvaring av hjul sker till det pris som Däckdirekten tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Däckdirekten tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum. Fullt pris debiteras för varje påbörjad förvaringsperiod. Ett däckskifte ingår i priset per förvaringsperiod om inget annan avtalats, för de fall däckskifte inte sker mellan två perioder sker ingen reducering av priset. För hjul ej avhämtade en månad efter avtalets sluttid debiteras ny förvaringsavgift. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

§ 17 Förvarade hjul

Under förvaringstiden åtar sig Däckdirekten att tvätta förvarade hjul, kontrollera mönsterdjup, luft samt förvara däcken på ett fackmannamässigt sätt. Hjul är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckdirekten står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring. Är kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckdirektens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckdirektens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd. Däckdirektens ersättningsskyldighet till kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet. Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation. Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckdirekten ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde märkt felet underrättar Däckdirekten skriftligen via mail, brev eller kontaktformulär. Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att denne senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckdirekten om att denne vill åberopa dröjsmålet.

§ 18 Säkerhet m.m. i förvarade hjul

Däckdirekten har panträtt i förvarade hjul till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om hjulen förkommer eller förstörs, har Däckdirekten istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan. Är kunden konsument och sen med betalning får Däckdirekten hålla kvar hjulen till dess att skulden är betald, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckdirektens fordran. Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckdirekten rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarade hjul. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckdirektens sammanlagda fordringar täcks. Däckdirekten skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras. Är kunden konsument och har kunden inte avhämtat hjulen innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckdirektens rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats (SFS 1985:982). Är kunden näringsidkare och har hjulen inte avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller hjulen Däckdirekten 30 dagar efter förvaringstidens utgång.

§ 19 Övriga bestämmelser

Däckdirekten är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Kunden har rätt att få besked om vilka personuppgifter Däckdirekten sparar samt begära att personuppgifter rättas eller raderas genom att kontakta Däckdirekten via kontakt@dackdirekten.se. Utförligare information om Däckdirektens personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter hittas på www.dackdirekten.se/GDPR Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration. Vidare reserverar Däckdirekten rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckdirekten rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Däckdirekten genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke. Kunden kan inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckdirektens skriftliga medgivande. Det åligger kunden att tillse att Däckdirekten har aktuella uppgifter för kallelse till hjulskifte. Möjlighet att ändra uppgifterna finns vid bokning eller under Mina sidor. Kunden medger att kallelse enligt avtalet skickas till av inlämnaren till Däckdirekten senast angivna uppgifter. Har kallelse skickats till sådan kontaktuppgift skall kunden anses delgiven kallelsen. Däckdirekten har alltid rätt att utgå ifrån att inlämnaren – om inte annat särskilt anges på avtalet i samband med incheckning- är ägare av de förvarade hjulen. Om någondera parten väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

§ 20 Villkor skifte hos kund.

Skiftet genomförs enbart i enlighet med gällande lagstiftning och då säkerheten för utföraren kan garanteras.

  • Ingen trafik i direkt anslutning till skiftet.
  • Marklutningen får ej vara för stor, ett säkert lyft av bilen måste kunna genomföras.
  • Utnyttjande av handikapparkeringsrutor accepteras endast om kunden har tillstånd att nyttja dessa.
  • Ett fritt utrymme längs bilens sidor på minimum 50 cm erfordras.
  • Låsbultar och andra hinder för däckskifte såsom nivålarm, speciallyftdistanser osv är kundens ansvar att informera om och möjliggöra skiftet.

Utkörningsområdet är flexibelt, men en adress längre ut än 5 km från centrum för området kan medföra extra kostnader för utkörningen. Kontakta Däckdirekten vid frågetecken. Däckdirekten kommer vid frågetecken i första hand kontakta kunden och försöka hitta en lösning, men det är alltid kundens ansvar att se till att den bokade platsen uppfyller kraven för däckskifte. En bokning av tjänsten är bindande och återbetalas ej om kunden åsidosatt villkoren.

Kom ihåg att alltid efterdra bultar/muttrar ca 5-15 mil efter ett däckskifte.

Kontrollera lufttrycket regelbundet varje månad, det sparar både bränsle, däck och miljö.

Välkommen åter till Däckdirekten.

Redo för ett samtal?